Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde-1 Sözleşmenin Tarafları

1.1. Ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden tüzel kişi "SATICI" olarak anılacaktır.

 • Satıcı İsim/Unvanı: ARE İLAÇ MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
 • Satıcı'nın Açık Adresi: Bahriye Üçok Mah. Şehit Yüzbaşı Hüseyin Olgun Sk. No:63/1 Karşıyaka/İZMİR
 • Satıcı'nın Telefonu: 0850 532 04 89 - 0545 272 10 10
 • Satıcı Mersis No: 0074050286100001
 • Satıcı E-Posta Adresi: bilgi@areilac.com.tr

1.2. Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi "ALICI" olarak anılacaktır.

Madde-2 Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme") 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ("Kanun") ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiş ve aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur. İşbu Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme kapsamında Kanun'dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

2.2. İşbu Sözleşme'nin konusunu; Alıcı'nın, Are İlaç Medikal İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. 'ye ("Satıcı") ait https://www.areilac.com.tr/ alan adlı web sitesinden ("Websitesi"), Satıcı'ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme'de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

Madde-3 Ödeme ve Teslimata Dair Hükümler

3.1. Kredi Kartı İle Ödeme

3.1.1. Sipariş özeti sayfasında sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır. Satıcının, ürünleri taksitle ödeme imkanı ile ya da tek çekim ödeme yoluyla satışa sunma hakkı saklıdır. Ancak her halukarda ödeme ekranında bu bilgiler ayrıntılı olarak Alıcı' ya verilmektedir.

3.1.2. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilebilecektir. Bankanız tarafından sunulan taksitlendirme veya öteleme imkanları Satıcı'ya bu yönde herhangi bir yükümlülük getirmemektedir.

3.1.3. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

3.1.4. Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.1.5. Ayrıca, Kredili satış imkanının Bankalar tarafından sadece Banka Müşterisi olan Alıcı'ya sağlanması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredi verme ve detaylı ödeme planınızın oluşturulması Bankanız inisiyatifindedir.

Madde-4 Malın Teslimi ve Şekli

4.1. Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı'nın Satıcı'dan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcı'ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcı'nın sipariş formunda belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

4.2. Teslim anında Alıcı'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Alıcı'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir.

4.3. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'ya sisteme kaydedilecek e-maili üzerinden bildirmekle yükümlüdür.

Madde-5 Teslimat Masrafları ve İfası

5.1. Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı'ya aittir. Satıcı, Websitesi'nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı'ya ait olacaktır.

5.2. Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra ve stok durumunun müsait olması durumunda taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içerisinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.

5.3. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.4. Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

5.5. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 10 (on gün) gün içinde iade edecektir.

5.6 Kapıda ödeme yönteminin seçilmesi halinde yöntemden kaynaklı olarak Alıcı'ya ayrıca Kapıda Ödeme Yöntem Ücreti tahakkuk ettirilecektir. İşbu bedel, anlaşmalı kuruluşun tarifelerine göre değişiklik göstermekte olup, her halukarda ödeme öncesi sepetinize ayrıntılı olarak gösterilmektedir. Tüketici' nin kapıda ödeme yöntemi seçmesi halinde sepetini kontrol etmesi ve yöntem ücretini incelemesi tavsiye edilmektedir. Alıcı bu konuda ayrıntılı olarak bilgilendirildiğini beyan etmektedir.

Madde-6 Alıcı'nın Önceden Bilgilendirildiği Hususlar

6.1. Alıcı, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin Alıcı tarafından Websitesi üzerinden kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce Web Site'de yer alan Ön Bilgilendirme Formu' nu incelediğini ve onay verdiğini, Website'nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

 • Satıcı'nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
 • Ürünler'in Websitesi üzerinden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
 • Satıcı'nın mensubu olduğu Meslek Odası (İZTO-İzmir Ticaret Odası) ve İZTO'nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon: 444 92 92, www.izto.org.tr)
 • Satıcı tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve Alıcı'ya elektronik iletişim kuralları ile Alıcı'nın bu hususlarda Satıcı'ya verdiği izinler, Alıcı'nın kanuni hakları, Satıcı'nın hakları ve Taraflar'ın haklarını kullanım usulleri,
 • Ürünler için Satıcı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
 • Sözleşme konusu Ürünler için Satıcı tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere Alıcı'nın Satıcı'ya ödeyeceği toplam bedel),
 • Ürünler'in Alıcı'ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,
 • Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Taraflar'ın sorumlulukları,
 • Alıcı'nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,
 • Alıcı'nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda Alıcı'nın cayma hakkını kaybedeceği,
 • Cayma hakkı olan Ürünler'de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde Alıcı'nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda Satıcı'ya karşı sorumlu olacağı, Satıcı'nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı Alıcı'ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,
 • Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri Satıcı'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında, Alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
 • Alıcı'nın Websitesi'nde dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,
 • Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme Alıcı tarafından Websitesi üzerinden onaylanarak kurulduktan sonra Alıcı'ya elektronik posta ile gönderildiğinden Alıcı tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, Satıcı'nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.
 • Uyuşmazlık hallerinde Alıcı'nın, Satıcı'ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.

Madde-7 Cayma Hakkı

7.1. Alıcı hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı mal/hizmeti teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir.

7.2. Cayma hakkı bildirimi bilgi@areilac.com.tr e-posta adresine e-posta yoluyla ya da yazılı olarak şirket adresine gönderilecek iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır.

7.3. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı'ya mevzuat hükümlerine ve Websitesindeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

7.4. Cayma hakkının kullanılması halinde:

 • a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Malı Satıcı'ya anlaşmalı kargo şirketiyle geri gönderir.
 • b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal; kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

7.5. Alıcı cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

7.6. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde Mal bedeli Alıcı'ya ödediği şekilde iade edilir. Mal, Satıcı'ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında Alıcı'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

7.7. Alıcı iade edeceği Malı ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı'ya aittir. İade için Alıcı'nın bulunduğu yerde Satıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde Alıcı herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli Satıcı'ya aittir. Alıcı'nın iade edeceği Malı Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

7.8. Alıcı'nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile Alıcı'ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü 7.9. maddede belirtilmiştir:

7.9. Alıcı ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka AIıcı'ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcı'nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcı'nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve Alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Genel uygulama bu olmakla beraber bankalar iade prosedüründe farklı bir uygulama yapması halinde bu durumdan Satıcı' nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Madde-8 Cayma Hakkı'nın Kullanılamayacağı Haller

8.1. Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 • a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı'nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
 • b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
 • c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 • ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 • d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
 • e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
 • f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 • g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,
 • ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI'ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,
 • h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI'nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

8.2. Sözleşmeye konu Mal/Hizmet'in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (Satıcı'nın düzenli teslimatları ile Alıcı'nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

Madde-9 Cayma Hakkı'nın Süresinin Belirlenmesi

9.1. İşbu sözleşmenin 7.1. maddesinde yer alan 14 (ondört) günlük Cayma Hakkı kullanım süresinin belirlenmesinde;

 • a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 • b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 • c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

9.2. Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez. Madde 4.2. hükmü saklıdır.

Madde-10 Genel Hükümler

10.1. Alıcı, Websitesi'nde Sözleşme konusu Ürün'ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2. Alıcı'nın; Ön Bilgilendirme Formu'nu elektronik ortamda teyit etmesinden, Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin kurulmasından evvel, Satıcı tarafından Alıcı'ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında Alıcı veya Alıcı'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde Satıcı'nın edimini yerine getirmemesi durumunda Alıcı Sözleşme'yi feshedebilir.

10.4. Ürünler mevzuatta belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde Alıcı'ya teslim edilecektir. Alıcı'nın veya teslim edilecek kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda Alıcı'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir. İnternet sitesinde "tahmini teslimat tarihi" şeklinde herhangi bir tarih belirtilirse bu tarih tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir.

10.5. Satıcı, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Satıcı, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı'yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

10.7. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün'ün teslimatı için işbu Sözleşme'yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı'nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya yapılan ödemelere ilişkin Alıcı, Satıcı'nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.8. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün'ün Alıcı veya Alıcı'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Alıcı'ya ait olacak şekilde Satıcı'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.9. Alıcı, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, Alıcı'ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Faturanın aslı iade edilmelidir.

10.10. Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı'ya aittir. Satıcı, Websitesi'nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı'ya ait olacaktır. Malın teslimatı Satıcı'nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.

10.11. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı'nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'ya yazılı olarak veya Alıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içinde iade etmesi zorunludur.

10.12. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez. Malın stokta bulunmaması durumunda Satıcı, Madde 10.6. hükmü gereğince ifa gerçekleştirebilir.

10.13. Alıcı'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı'nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı'yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.14. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcı'ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı'dan talep edebilir. Alıcı'nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

10.15. Sipariş edilmeyen malların gönderilmesi durumunda, Alıcı, durumu tespit ettiği andan itibaren Satıcı'yı yazılı olarak bildirmekle yükümlü olup sipariş edilmeyen malların da yine yazılı bildirim tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde Satıcı'ya geri iadesi gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde-11 Sözleşmeye Konu Mal veya Hizmetin Fiyatı ve Özellikleri

11.1. Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

11.2. Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı ve tüm vergiler dâhil satış bedeli Website'nin mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

Madde-12 Fatura Bilgileri

12.1. Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

Madde-13 Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları

13.1. Alıcı'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı'nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

Madde-14 Kişisel Verilerin Korunması, Ticari Elektronik İleti ve Fikri-Sınai Haklar İle İlgili Kurallar

14.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Alıcı'ya ait ad, soyad, e-posta adresi, teslimat adresi, T.C. Kimlik numarası, ,mali veriler vb. bilgiler;

 • Sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak,
 • Ürün ve hizmetleri geliştirmek,
 • Sistemsel sorunların çözümü,
 • Ödeme işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak (Önceden onay verilmesi halinde),

Alıcı ile Satıcı arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Satıcı tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri Are İlaç Medikal İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve iştirakleri ile üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili ayrıntılı bilgiye Web Site' de yer alan ve kamuya açık olan sunulan link üzerinden ulaşabilecektir.

14.2. Alıcılar'a, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Are İlaç Medikal İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, Alıcı kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.

14.3. Alıcı tarafından Websitesi'ne girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler Are İlaç Medikal İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı'ya ait cihazlardan girildiğinden Alıcı tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı'ya aittir.

14.4. Websitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Are İlaç Medikal İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.'nin anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Are İlaç Medikal İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.'ye aittir.

14.5. Websitesi'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden Are İlaç Medikal İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

14.6. Websitesi'nde yer alan Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde-15 Uyuşmazlıkların Çözümü

15.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı'nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

15.2. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

Madde-16 Bildirimler ve Delil Sözleşmesi

16.1. İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.

16.2. Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde-17 Yürürlük

17.1. 17 (on yedi) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası talep edilmesi halinde Alıcı'ya ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.

WhatsApp